Skip to main content

Hôm nay, 07/07/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường TTG gặp gỡ và trao đổi kế hoạch thực hiện các dự án mới với lãnh đạo và các chuyên gia của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường ETM.