Skip to main content

31/10/2021

TTG cùng đối tác liên doanh là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tae Young Vina đã có buổi họp đề xuất dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải y tế và chất thải công nghiệp nguy hại trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tham dự buổi họp có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường và các thủ trưởng đơn vị trên địa bàn thành phố. Theo đó, Dự án được đề xuất triển khai thực hiện trong khu liên hiệp xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai với diện tích 5 ha, nhà máy sẽ xử lý chất thải y tế và chất thải công nghiệp nguy hại phát sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Việc triển khai xây dựng nhà máy hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và chủ trương phát triển của thành phố.

Đề xuất dự án xử lý chất thải y tế và công nghiệp nguy hại do liên doanh TTG và Tae Young Vina đầu tư được Chủ tịch và các lãnh đạo Sở ban ngành tán thành, đồng thuận tạo điều kiện để Chủ đầu tư tiến hành thực hiện. Chủ tịch UBND Trần Việt Trường đã chỉ đạo giao các Sở ngành phối hợp hướng dẫn và tạo điều kiện để dự án sớm được phê duyệt.

Buổi họp kết thúc với BIÊN BẢN GHI NHỚ được ký giữa Đại diện Sở kế hoạch và Đầu tư và đơn vị liên doanh (TTG & Tae Young Vina) trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Cần Thơ, đại diện các Sở ngành và huyện Thới Lai.